top of page

בן שלום עובדיה-נתניה

שירותינו - הקמת מודל BIM ותאום מערכות

פרויקט: בן שלום עובדיה – נתניה

שירותים: הקמת מודל BIM ותאום מערכות

סטאטוס – בתכנון לפני מכרז

גודל: 2 בנייני מגורים בני 21 קומות. חניון משותף של כ-8,000 מ"ר.

יזם: אשדר מקבוצת אשטרום

אתגרים מרכזיים:

1. שמירה על גובה ראש תקני בחניון תוך כדי סידור המערכות.

2. תאום אדריכלות קונסטרוקציה.

 

בעיות שנפתרו בעזרת מודל ה-BIM...

38

Minor

45

Magor

19

Critical

Project Gallery

bottom of page