top of page
20220714_160709.jpg

הקמת מודלי BIM בתעשייה

פרויקטים מתחום התעשייה לרוב מתוכננים ומבוצעים עם ריבוי מערכות מסוגים שונים. מומחיות משרדנו היא הקמת מודלים של צנרת תהליכית. מפאת החומרים המסוכנים הזורמים בצנרות אלו אין מקום לטעויות ביצוע ולחוסר התאמה. הקמת מודל BIM מאפשר תאום בין המערכות השונות, הפקת איזומטריות לייצור, ייצוא כמויות ומידע שימושי לצוות הייצור וההרכבה. 

01

מידול צנרת תהליכית לרמת פירוט LOD400

בניית מודלים לרמת פירוט הגבוהה ביותר למטרת ייצור והתקנה. הוספת כל האלמנטים הנדרשים ע"פ מפרטים טכניים של יצרני הציוד. לקיחה בחשבון את שלב הביצוע, והתחזוקה ע"י שילוב מידע רלוונטי כגון מידול "מסות" המיצגים חלל תפעולי שנדרש להשאר ריק מאלמנטים.

02

הפקת מידע שימושי מהמודלים 

מודל ה-BIM הוא בעצם "Single Source Of Truth" שממנו ניתן לחלץ מידע שימושי לטובת אנשי הייצור/ביצוע, לדוגמא:

  • רשימת כמויות.

  • רשימת ריתוכים.

  • מבטים דו/תלת מיימדים למטרות ייצור והרכבה.

  • שימוש במודל ככלי תקשורת בין הגורמים השונים.(מפקח - מנהל פרויקט - מהנדס ביצוע - מנהל עבודה - צנר בבית מלאכה - פועל בשטח).

03

הפקת איזומטריות לייצור

ללא ספק תכניות האיזומטריות הן סט המסמכים החשוב ביותר בתחום הצנרת התהליכית, מאחר ותכניות אלו יורדות לבית המלאכה לייצור הצנרת. הפקת איזומטריות מתוך מודל ה-BIM מאפשרת ווידוא תקינות התכניות, בקרה על השינויים, צמצום טעויות אדם בייצור התכניות, וכיוצ"ב.

צרו קשר

נשמח לשמוע מכם

Jabotinsky St33, Ramat Gan

050-3318763

  • Facebook
  • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page