top of page

זכרון 7 ת"א

שירותינו - הקמת מודל BIM ותאום מערכות

פרויקט: זכרון 7 ת"א

תאור: בניין מגורים בן 29 יח"ד +2 קומות מרתף

לקוח: אשדר מקבוצת אשטרום

שירותינו: הקמת מודל BIM ותאום מערכות.

אתגרים מרכזיים:

1. שמירה על גובה ראש תקני בחניון תוך כדי סידור המערכות.

2. תאום אדריכלות קונסטרוקציה.

בעיות שנפתרו בעזרת מודל ה-BIM...

Minor

Magor

Critical

Project Gallery

bottom of page